torsdag 14 maj 2009

Narcissistisk personlighetsstörning


Diagnosticeringskriterier enligt DSM-IV-TR
Individen uppvisar ett ihärdigt mönster av grandiositet (i fantasi eller beteende), behov av beundran, brist på empati, börjar i det unga vuxenlivet och finns i varierande samband indikerat av fem (eller fler) av följande:
  1. Du har en grandios självbild. Du överdriver framsteg eller talanger och förväntar dig att bli betraktad som överlägsen.
  2. Du är besatt av fantasier om obegränsad framgång och makt.
  3. Du tror att du är "speciell" och unik. Du kan bara bli förstådd av (eller borde bara umgås med) andra "speciella" eller högstatuspersoner.
  4. Du kräver stor beundran.
  5. Du har oresonliga förväntningar på speciella förmåner eller omedelbar respons på dina förväntningar.
  6. Du är interpersonellt exploativ – det vill säga du utnyttjar andra för att uppnå dina egna mål.
  7. Du har brist på empati.
  8. Du är ofta avundsjuk på andra eller tror att andra är avundsjuka på dig.
  9. Du uppvisar arrogans, hotfulla beteenden eller attityder.


Nuff said!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar